O FIRMIE

Zespół Usług Projektowych i Inwestycyjnych  ?MOTIW? w Kamieniu Pomorskim jest Spółką cywilną działającą na rynku od 1991 r.

Spółka powstała poprzez przekształcenie z państwowej jednostki budżetowej, która jako samo finansująca się funkcjonowała od roku 1964, pod nazwą Rejonowy Zespół Usług Projektowych w kamieniu Pomorskim.

Głównym profilem działalności Spółki MOTIW jest projektowanie i realizacja budownictwa. Na potrzeby wykonania poszczególnych zamówień projektowych zatrudniamy projektantów wszystkich branż z dużym doświadczeniem w zakresie projektowania, kosztorysowania i nadzoru budowlanego. Zapewniamy również wykonawstwo ?pod klucz? projektowanych obiektów i innych przedsięwzięć inwestycyjnych zlecanych nam przez Inwestorów.

Z uwagi na specyfikę naszego regionu w obszarze naszego działania dominuje budownictwo mieszkaniowe i turystyczno ? wczasowe.

Nasze realizacje w tym zakresie Inwestorzy oceniali pozytywnie, a głównym atutem ich oceny była jakość wykonywanych robót i terminowość realizacji poszczególnych zadań.

W ostatnich latach Spółka MOTIW zrealizowała między innymi następujące przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie projektowania i wykonawstwa:

 1. Dokumentacja projektowa na rozbudowę Ośrodka Kolonijnego z filią banku dla P.B.K. O/Kamień-Pom.  w Dziwnowie.
 2. Dokumentacja projektowa na budowę stacji benzynowej dla Spółki EX-BENZ w Wolinie ? inwestycję zrealizowano w 1992r.
 3. Remont i modernizacja budynku stołówki w Ośrodku Kolonijnym P.B.K. O/Kamień-Pom.  w Dziwnowie ? 1993r.
 4. Roboty inżynieryjne dotyczące odwodnienia budynku oddziału P.K.B.  S.A. w Kamieniu Pomorskim ? 1994 r.
 5. Dokumentacja projektowa i realizacja dotycząca rozbudowy OW ?Świetlik? w Dziwnówku dla Elektrowni ?Kozienice? - 1994r.
 6. Dokumentacja projektowa i kompleksowa realizacja rozbudowy i modernizacji OW Fabryki Opakowań Blaszanych ?Gopak? w Dziwnówku ? 1994/1995r.
 7. Dokumentacja projektowa na budowę stacji paliw w Świnoujściu ? 1995r.
 8. Dokumentacja projektowa rozbudowy budynku pensjonatowego dla Przedsiębiorstwa Wielobranżowego ?Rutex? w Rewalu ? 1995r.
 9. Dokumentacja projektowa rozbudowy i modernizacji OW Przedsiębiorstwa Usług turystycznych ?Antur? w Dziwnowie ? 1995r.
 10. Dokumentacja projektowa budynku stołówki z zapleczem     socjalnym dla Przedsiębiorstwa Handlowo ? Usługowego ?Esox?     w Dziwnówku ? 1996r. 
 11. Dokumentacja projektowa na rozbudowę OW Spółki Sedyko ?  Radom w Dziwnówku ? 1996r.
 12. Dokumentacja projektowa dla ADAMUS HT Sp. z o.o. Tworzywa ? Formy ? Roboty:
  • rozbudowa zakładu produkcyjnego w Węgorzynku ? 1998r.,
  • budowa budynku administracyjno mieszkalnego w Węgorzynku 2002 r.,
  • budowa budynku mieszczącego mieszkanie i część magazynową w Węgorzynie ? 2003r.,
  • budowa budynku produkcyjno-socjalnego w Węgorzynie ? 2005r.,
  • budowa hali magazynowej w Węgorzynku ? 2008r.
 13. Dokumentacja projektowa na budowę stacji benzynowej  z myjnią samochodową z zapleczem handlowo-socjalnym w Kamieniu Pomorskim ? 2004r.
 14. Dokumentacja projektowa rozbudowy, przebudowy i     modernizacji OW ?OPOLANIN? w Międzywodziu dla Gliwickiej     Agencji Turystycznej S.A. w Gliwicach ? 2005r.
 15. Dokumentacja projektowa: projekt budowlany i wykonawczy remontu, modernizacji i rozbudowy budynku stołówki wraz z     rozbudową parkingu w CR ?METAMORFOZA? w Międzywodziu dla Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. w Gliwicach ? 2007r.
 16. Dokumentacja projektowa rozbudowy hali sklepowej w Kamieniu     Pomorskim dla Salon Budowlany KRAM ? Szczecin ? 2006r.
 17. Dokumentacja projektowa odbudowy i modernizacji stacji paliw w     Kamieniu Pom. dla PKS Sp. z o.o. w Kamieniu ? Pom. - 2007r.
 18. Dokumentacje projektowe dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie na przełomie lat 2004 do 2007 roku:
  • projekt przystosowania części istniejącego budynku na posterunek Pogotowia Ratunkowego w Tucznie - 2004 r.
  • rozbudowa i modernizacja budynku Pogotowia Ratunkowego w  Międzyzdrojach ? 2004 r.,
  • inwentaryzacja budynku Pogotowia Ratunkowego w Wałczu ?  2004 r.,
  • projekt rozbudowy budynków gospodarczych z przeznaczeniem na budynek socjalno-szkoleniowy w Międzyzdrojach ? 2006r.,
  • adaptacja budynku laboratorium na Filię Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Świnoujściu 2005 r.,
  • rozbudowa garaży dla samochodów sanitarnych w Szczecinie,
  • zmiana sposobu użytkowania części budynku warsztatowo-magazynowego  z przeznaczeniem na potrzeby Filii Pogotowia Ratunkowego w Stargardzie Szczecińskim ? 2006 r.,
  • przebudowa istniejącego budynku technicznego na centralne biuro wezwań z zapleczem technicznym na dz. nr 15/2 przy ul. Wojska Polskiego 92 w Szczecinie 2007 r.,
  • rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania Etap II budynku filii WSPR z przeznaczeniem dla służb ratowniczych na dz. nr 759/2 w Nowogardzie - 2007r.,
  • rozbudowa i zamiana sposobu użytkowania istniejącego budynku administracyjno-socjalnego z garażami na filię pogotowia ratunkowego w Kołobrzegu ? 2007 r.,
  • budowa budynku garażowo - socjalnego Woj. Stacji Pog. Ratunkowego w Szczecinie ? 2007 r.,
 19. Dokumentacja budowlana: projekt koncepcyjny zmiany funkcji terenu w Golczewie oraz projekt koncepcyjny zmiany funkcji terenu przyszkolnego w Wysokiej Kamieńskiej dla Gminy Golczewo ? 2008r.,
 20. Dokumentacja budowlana: projekt koncepcyjny branży architektonicznej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Orzeszkowej w Kamieniu Pom. dla Gminy Kamień Pomorski ? 2008r.,
 21. Dokumentacja budowlana rozbudowy budynku szkoły podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej dla Gminy Golczewo ? 2008r.,
 22. Dokumentacja budowlana: Projekt koncepcyjno ? architektoniczny terenów rekreacyjno ? sportowych obejmujących kąpieliska i przystań kajakową w Trzebiatowie i Mrzeżynie dla gminy Trzebiatów ? 2008 r.,
 23. Dokumentacja budowlana: projekt koncepcyjno ? architektoniczny terenów rekreacyjno ? sportowych obejmujących kąpieliska i przystań kajakową w Gryficach dla Gminy Gryfice ? 2008r.

Pragniemy nadmienić, że do realizacji dużych przedsięwzięć inwestycyjnych zapraszamy firmy specjalistyczne różnych  profilów działania których efekty wykonawcze zostały sprawdzone i pozytywnie ocenione przez Naszą firmę jak i zainteresowanych Inwestorów.

Za jakość, terminowość i  kompleksowość wykonywanych robót i przedsięwzięć inwestycyjnych oraz za koordynację firm kooperujących odpowiada Spółka MOTIW ? jak dotąd ze znacznym powodzeniem.