OFERTA

OFERTA:

 

Posiadamy ponad trzydziestoletnie doświadczenie w branży.

Zajmujemy się nie tylko wielobranżowym projektowaniem ale także przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej do pozwolenia na budowę, kooperując z innymi projektantami branżowymi, rzeczoznawcami i geodetami.

Reprezentujemy Inwestora przed organami administracyjnymi uzyskując w jego imieniu wszelkie dokumenty służące realizacji inwestycji (tj. m.in.:decyzje o warunkach zabudowy czy lokalizacji celu publicznego, wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania, warunki techniczne przyłączy, uzgodnienia zjazdu, odrolnienia gruntu).

W trakcie realizacji inwestycji prowadzimy nadzory autorskie oraz doradztwo  techniczne. Służymy również pomocą i radą w procedurze oddania obiektu do użytkowania.

 

  • PROJEKTY WIELOBRANŻOWE OBIEKTÓW O FUNKCJACH:

- mieszkalnej (budynki jedno i wielorodzinne, garaże, budynki gospodarcze)

- zakwaterowania turystycznego i rekreacyjne (hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, domki letniskowe)

- komercyjne (budynki usługowo-handlowe, biurowe, socjalne)

- użyteczności publicznej (administracji publicznej,kultury, kultu religijnego, oświaty, sportu,  opieki zdrowotnej)

- przemysłowe (hale, budynki magazynowe, inwentarskie)

 

  •  PROJEKTY KONCEPCYJNE, BUDOWLANE I WYKONAWCZE
  •  PROJEKTY ARANŻACJI WNĘTRZ
  •  INWENTARYZACJE I EKSPERTYZY BUDOWLANE
  •  ADAPTACJE PROJEKTÓW GOTOWYCH
  •  KIEROWNICTWO BUDOWY
  •  KOSZTORYSOWANIE
  •  ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE